Eleni, cyflwynodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol bolisi gwirfoddoli. Roedd y tîm mor frwdfrydig am hyn fel y gwnaethom benderfynu os yr oeddem yn mynd i ‘wirfoddoli fel tîm cyfan’ yna dylai hyn fod gydag un elusen lle gallwn wneud newid gwirioneddol, Felly ganwyd y syniad o gael Elusen y Flwyddyn Cenedlaethau’r Dyfodol – ein helusen ni ein hunain.