Rydyn ni’n croesawu Cynllun Carbon Isel cyntaf Cymru ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael ag un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol