#

Chwarae eich rhan mewn galluogi pobl leol i ddod ynghyd mewn cymunedau i gwrdd ac adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol

1

Problem

Ceir canfyddiad nad yw llawer o gyrff cyhoeddus yn gwerthfawrogi nac yn hwyluso’r dulliau symlaf o ddwyn cymunedau ynghyd. Mae’n hanfodol nad yw preswylwyr yn gweld eu hawdurdod lleol, neu gyrff cyhoeddus eraill, fel rhwystr i ddod ynghyd, oherwydd materion cydymffurfio, rheoliadau ac yswiriant

2

Newid Syml

Mae angen i gyrff cyhoeddus greu amodau ble gall preswylwyr lleol ddod ynghyd, adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a chyfeillgarwch, am mai dyma’r cyfalaf cymdeithasol hanfodol sydd ei angen arnom i adeiladu cymunedau cydlynus

Mae Rhediadau Parc yn gyfle i’r gymuned ddod ynghyd, bod yn heini a chymdeithasu. Ar ôl cyflwyno rhediad parc i Barc Aberdâr, helpwyd i gryfhau cysylltiadau o fewn y gymuned.

Resources

More Information about: Chwarae eich rhan mewn galluogi pobl leol i ddod ynghyd mewn cymunedau i gwrdd ac adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol