Pwrpas ein gwaith yw amcanu faint yw’r cyfanswm cyllid fydd angen ar gyfer datgarboneiddio cartrefi Cymru, adnabod bylchau mewn cyllid ac awgrymu dulliau i fynd i’r afael â’r bylchau hyn.