Gallwch lawrlwytho unrhyw un o’n logos i’w defnyddio yn eich cyhoeddiad.
Fodd bynnag, rydym yn gofyn i chi gredydu ‘Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’