Y Gallu i Greu

Beth yw Y Gallu i Greu?

‘Y Gallu i Greu’ yw un o brif raglenni gwaith y Comisiynydd. Mae’n ddull partneriaeth o oleuo gwaith rhagorol syn gwella llesiant mewn cymunedau ledled Cymru. Bydd yn amlinellu gweledigaeth gadarnhaol o’r sut y gallai Cymru ‘bosib’ edrych pe bai cyrff cyhoeddus yn ymateb i’r cyfleoedd y mae’r ddeddfwriaeth yn ei darparu i wneud gwell penderfyniadau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Sut mae'n gweithio?

Mae tîm o 8 crynhöwr, 7 yn arwain ar un o’r 7 nod llesiant, ac 1 yn arwain ar ymwneud, sef un o’r ffyrdd o weithio a gynhwysir yn y ddeddfwriaeth. Mae pob un o’r crynhowyr hyn yn gweithio ar y cyd i’r Comisiynydd ac i sefydliad arall.

Diogelwyr Taith 

Mae pob diogelwr taith yn cynnwys nifer o bynciau sy’n berthnasol i’r nod hwnnw, llawer ohonynt hefyd yn cysylltu â nodau eraill. O dan bob pwnc amlinellir ‘camau’ tuag at newid: gweithrediadau yw’r rhain y dylai cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill eu cyflawni ar eu taith i wireddu’r nodau llesiant.

Partneriaid

Y Gallu i Greu

Y Gallu i Greu,
Iona Hughes, Secondai o Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru

Iona Hughes

Secondai o Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru

Alison Colebrook, Cynullydd y nod Cymru Gydnerth

Alison Colebrook

Cynullydd y nod Cymru Gydnerth

Carys Wynne-Morgan, Diwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg sy’n Ffynnu

Carys Wynne-Morgan

Diwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg sy’n Ffynnu