Y Gallu i Greu

Beth yw Y Gallu i Greu?

Roedd 'Y Gallu i Greu yn un o brif raglenni gwaith y Comisiynydd. Roedd yn ddull partneriaeth o oleuo gwaith rhagorol sy'n gwella llesiant mewn cymunedau ledled Cymru. Mae wedi nodi gweledigaeth gadarnhaol o'r hyn y gallai Cymru ‘bosib’ edrych pe bai cyrff cyhoeddus yn ymateb i’r cyfleoedd y mae’r ddeddfwriaeth yn ei darparu i wneud gwell penderfyniadau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Teithiau

Mae pob taith yn cynnwys nifer o bynciau sy’n berthnasol i’r nod hwnnw, llawer ohonynt hefyd yn cysylltu â nodau eraill. O dan bob pwnc amlinellir ‘camau’ tuag at newid: gweithrediadau yw’r rhain y dylai cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill eu cyflawni ar eu taith i wireddu’r nodau llesiant.

Sut mae'n gweithio?

Roedd tîm o 8 crynhöwr, 7 yn arwain ar un o’r 7 nod llesiant, ac 1 yn arwain ar ymgyfraniad, sef un o’r ffyrdd o weithio a gynhwysir yn y ddeddfwriaeth. Gweithiodd pob un o’r crynhowyr hyn ar y cyd i’r Comisiynydd ac i sefydliad arall.

Partneriaid

Y Gallu i Greu

Y Tîm

Y Gallu i Greu,

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.