Newyddion

14/11/23

Cymru Can – strategaeth newydd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – yn dweud bod yn rhaid i’r gyfraith llesiant weithio’n galetach

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Derek Walker, yn galw am gyflymder gwell a graddfa ehangach wrth weithredu cyfraith cenedlaethau’r dyfodol. Daw hyn wrth iddo gyflwyno ei strategaeth newydd, 'Cymru Can'. 

30/10/23 Derek Walker

“Mae gwahardd plastig untro yn bwysig i’n hinsawdd a natur, ein hiechyd a’n cymunedau,” meddai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Derek Walker.

"Mae gwahardd plastig untro yn bwysig i'n hinsawdd a natur, ein hiechyd a'n cymunedau," meddai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Derek Walker.

6/6/23 Derek Walker

“Mae adroddiad brys CCC yn galw am waith cyflymach a doethach ar yr argyfwng hinsawdd,” meddai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

Mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru'n dweud bod canfyddiadau'r Climate Change Committee yn canfod nad yw Llywodraeth Cymru ar y trywydd iawn i gyrraedd ei thargedau allyriadau hinsawdd yn darllen 'brys'.

30/3/23 Derek Walker

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Newydd yn myfyrio ar y mis cyntaf fel y gwarcheidwad newydd i bobl yng Nghymru sydd heb eu geni eto

Dychmygwch berson sy'n cael ei eni 50 neu 100 mlynedd i'r dyfodol - sut mae eu bywyd yn mynd i gael ei waethygu neu'n well gan yr hyn rydych chi'n...

27/3/23

“Nid oes digon o gamau yn cael eu cymryd i atal niwed i’n hafonydd’, medd Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

“The increase in some intensive farming practices is one of many serious and direct threats to our rivers in Wales, which are deteriorating at an alarming rate; and a growing...

1/3/23 Derek Walker

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Newydd yn galw am ‘newid brys a thrawsnewidiol’ wrth iddo ddechrau yn ei swydd ar Ddydd Gŵyl Dewi

Wales’ new champion for the future of the nation is using his first day in the job to call for “urgent and transformational change” to improve people’s lives now and...

14/2/23

Cam arall i’r cyfeiriad cywir ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Rydym yn falch iawn o weld Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r adroddiad pwysig hwn heddiw yn derbyn argymhellion y Panel Adolygu Ffyrdd, a gefnogwyd gennym. Diolchwn iddynt hwy ac i Dr...

24/1/23 Preifat: Sophie Howe

Ysgogwyr Newid 100: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn nodi diwedd tymor saith-mlynedd drwy gydnabod ysgogwyr newid Cymru

Mae pobl sy’n gwneud newid cadarnhaol i’r presennol a’r dyfodol yng Nghymru yn cael sylw arbennig gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf, Sophie Howe, wrth iddi ddod i ddiwedd ei thymor...

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.