Newyddion

16/12/20

Os ydyw 2020 wedi dangos y gallwn fyw ein bywydau yn agosach at adref, sut fedrwn ni gloi’r manteision i mewn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Bu’r cyhoeddiad nôl ym mis Mawrth eleni bod y DG yn mynd i brofi cyfyngiadau symud yn sioc i ni i gyd a gwnaethant greu heriau sylweddol wrth i ni...

10/12/20 Preifat: Sophie Howe

Cefnogi’r Mesur: Yr hawl dan y gyfraith i gael cartref yw un o’r rhoddion gorau y gallem ei roi i genedlaethau’r dyfodol

Rwy’n cefnogi ‘Cefnogi’r Mesur’, ymgyrch ar y cyd gan yr elusennau tai Tai Pawb, CIH Cymru a Shelter Cymru i ddod ag argyfwng tai a digartrefedd Cymru i ben.

2/12/20 Preifat: Sophie Howe

Mae parthau glas yn bwysig – dyna pam rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau fod pobl yn gallu mynd i natur ar ôl cerdded prin bedwar munud

Dylai pobl Cymru fod yn gallu mynd i fyd natur ar ôl cerdded pedwar munud neu lai o ble maen nhw’n byw, yn ôl cyhoeddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn...

26/11/20 Preifat: Sophie Howe

Ymateb i ganfyddiadau adroddiad M4: Adeiladu cymunedau’r dyfodol gyda thrafnidiaeth lân, fforddiadwy a hygyrch

“Mae’r ddadl o gwmpas dyfodol yr M4 â’i thagfeydd parhaus wedi ymwneud gormod ag anghenion y car a dim digon ag anghenion pobl De Ddwyrain Cymru a’n hamgylchedd.

25/11/20 Preifat: Sophie Howe

Bydd goroeswyr trais yn y cartref sy’n gweithio i Genedlaethau’r Dyfodol Cymru’n cael cymorth ariannol i adael perthynas dreisgar

Cyhoeddwyd heddiw y bydd pobl sy’n gweithio i Genedlaethau’r Dyfodol Cymru’n medru cael cymorth ariannol i ddianc rhag perthynas dreisgar.

18/11/20 Preifat: Sophie Howe

Gwell trafnidiaeth gyhoeddus a ‘gostyngiad mawr’ yn y cynllun allyriadau yn cael ei groesawu gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae gweledigaeth newydd o drafnidiaeth ar gyfer dyfodol Cymru sy’n rhoi blaenoriaeth i drafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol yn gam cadarnhaol tuag at newid arferion teithio’r genedl, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r...

19/10/20 Preifat: Sophie Howe

‘Peidiwch â siomi pobl ifanc’, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wrth iddi lansio Maniffesto ar gyfer y Dyfodol gyda phobl ifanc 11-18 mlwydd oed o Gymru, ac mae’n annog gwleidyddion i weithredu yn awr ar hinsawdd ac anghydraddoldeb.

Mae’n rhaid i bleidiau gwleidyddol Cymru weithredu yn awr ar flaenoriaethau brys pobl ifanc y genedl - dyna rybudd y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf yn y byd.

13/10/20 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a Phrifysgol Caerdydd yn uno

Mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a Phrifysgol Caerdydd wedi uno’n ffurfiol i weithio ar y cyd ar nodau strategol.

12/10/20 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn lansio astudiaeth o bwys i incwm sylfaenol ac wythnos waith fyrrach

Gallai Cymru fod y lleoliad ar gyfer arbrofi menter arloesol i roi incwm sylfaenol i ddinasyddion oddi wrth y llywodraeth ac wythnos waith fyrrach.

9/10/20 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymuno â’r Pab Francis, Chris Hemsworth a Siaradwyr Nodedig Eraill yn y Gynhadledd TED Gyntaf-Erioed am Ddim

Sophie Howe yn ymuno â’r Tywysog William, y Pab Francis, Al Gore a dros 50 o siaradwyr nodedig yn y gynhadledd TED gyntaf erioed am ddim, y dydd Sadwrn hwn

22/9/20

Sgiliau gwyrdd a’r sector tai – gweledigaeth ar gyfer y dyfodol gan Wyn Prichard

Fel un sydd wedi bod yn ymwneud â’r agenda sgiliau am dros 20 mlynedd, drwy weithio gyda’r Cynghorau Hyfforddi a Menter, Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Adeiladu, ac ar hyn o bryd...

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.